PIC LDR Programlama

Önerilen çalışmada yeni bir arayüz geliştirilerek assembler ve macro düzenlenmesine gerek kalmadan ladder programamının doğrudan PIC’e yazılan hex kodlara dönüşümü sağlanmıştır. Böylece ladder programlama bilmek PLC programını yazmak için yeterli olacaktır.  Programlanabilir mantık denetleyicileri (PLC) tıpkı mikrodenetleyiciler gibi giriş ve çıkışları olan programlanabilir sistemlerdir, ancak birçok uygulamada daha ekonomik oldukları için PLC yerine mikrodenetleyiciler tercih edilir. Bir mikrodenetleyici programlamak için bazı programlama dillerini bilmek gerekir. Ladder (basamak) diyagramları programlama işlemini oldukça kolaylaştırır. “PIC LDR Programlama” programı, mikrodenetleyiciyi Ladder diyagramı ile programlamak için geliştirilmiştir. Kullanılan arayüz programı, Visual Basic dili ile yazılmıştır. Bu çalışmada PIC 16F877A ve Siemens S7-200 PLC deney setleri kullanılmış ve önerilen yöntemle maliyetin ciddi bir biçimde azaldığı gözlemlenmiştir.
In the proposed work by using a new interface, ladder program is directly converted to the hex codes written on PIC without assembler and macros. Therefore only ladder programming will be sufficient to write a PLC program. PLCs are programmable systems that contain inputs & outputs just like microcontrollers, but in most applications, microcontrollers are preferred rather than PLCs since they are more economical. It is necessary to know some programming languages in order to program a microcontroller. The ladder diagrams make the programming process significantly easier. The program named “PIC LDR Programlama” is improved to program microcontrollers with Ladder diagram. The GUI we used is written by Visual Basic Language. In this study, PIC 16F877A & Siemens S7-200 PLC experiment setups are used, and it is observed that the cost is dramatically reduced by the proposed method.


Programın ana sayfasında F4 kısa yoluna tıklayarak, karşınıza gelecek olan pencereden projenin çalışıp çalışmadığını simüle edebilirsiniz. Açılan pencere size hangi devreyi kullanacağınızı ipucu olarak verecektir. Daha detaylı bilgi için programın yardım menüsüne tıklayınız.

Rar şifresi: Aksata.com

Yorumlar